Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі «Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки» громадської організації «Міжнародна наукова гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову українського наукового середовища.

Ми співпрацюємо з міжнародною науковою спільнотою, окрім РФ та Білорусії.

Департамент підвищення кваліфікації є науковим структурним підрозділом

"Науково-дослідного інституту з діджиталізації науки".

У своїй діяльності департамент керується Конституцією України,

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами і дорученнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, Положенням Інституту, наказами директора Інституту

Директор департаменту

Department Director

 • Вікторія Чуркіна
  Кандидатка мистецтвознавства. Доцентка. Провідна наукова співробітниця "НДІ з діджиталізації науки"

  Viktoria Churkina
  Candidate of Science of Art Criticism. Docent. Leading Researcher “Research Institute for Digitalization in Science”

Основні завдання департаменту

Main tasks of the department

Підвищуємо кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів, формуємо інформаційно-цифрову компетентність, залучаємо до міжнародних і вітчизняних програм наукового стажування.
Підтримуємо відкрите діджитал-навчання через авторські методики та програми, розроблені провідними викладачами-науковцями, які ґрунтуються на принципах неперервної освіти та враховують особистісні потреби слухачів.

Структура департаменту

Department structure

 • Відділ з організації безперервної освіти
  • Організація наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом на засадах інтеграції, диференціації та індивідуалізації змісту підвищення кваліфікації
 • Відділ фасилітації

  • Інтеграція навчального процесу, науки та виробництва
  • Підтримка наукових гуртків, лабораторій та проведення наукових заходів
 • Докторська школа

  • Сприяння підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
  • Проведення занять провідними викладачами та експертами, які мають патенти на винаходи, публікують свої наукові доробки у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science
 • Діджитал Арт-Хаб

  • Створення сприятливих умов для творчої самореалізації та обміну ідеями серед учасників хабу
  • Використання сучасного програмного забезпечення та обладнання для створення цифрових арт-проектів

Основні напрямки роботи

Main directions of activity

 • інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
 • підготовки фахівців на основі використання досягнень науково- технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних роботах;
 • залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу;
 • сприяння підвищенню наукового рівня професорсько-викладацького складу;
 • розвиток науково-технічної творчості молодих вчених, аспірантів і студентів;
 • проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
 • інтеграція навчального процесу, науки та виробництва;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів згідно з планами підготовки докторів філософії в аспірантурі та докторів наук

Проєкти департаменту

Department projects

Монографії з дисертацій, колективні та одноосібні монографії >>>
Міждисциплінарні та міжнародні наукові конференції >>>
Онлайн-вебінари, воркшопи, презентації, курси та тренінги >>>
Верстка, друк, реєстрація підручників, посібників, наукових звітів >>>

Інші департаменти НДІ

Other departments of the Research Institute

Науково-організаційний департамент
Налагоджуємо міжнародне наукове, науково-технічне, освітнє та інформаційне співробітництво, трансфер діджитал-технологій в рамках науково-технічної і виробничої кооперації, проводимо >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент методології діджиталізації
Формуємо траєкторію цифрової трансформації освіти та науки, монетизуємо результати наукових досліджень та інноваційних проєктів з діджиталізації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-видавничий департамент
Готуємо до видання інтерактивні та адаптивні навчальні посібники, підручники, наукові видання, освітні матеріали для впровадження в систему гібридного та дистанційного навчання >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-інформаційний департамент
Поширюємо актуальну інформацію з питань діджиталізації, висвітлюємо сучасні цифрові технології та наукові здобутки в засобах масової інформації та соцмережах, координуємо онлайн заходи >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Патентно-ліцензійний департамент
Надаємо підтримку та супровід при оформленні об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-експертний департамент
Проводимо наукові та науково-технічні експертизи, надаємо аналітичну та експертну оцінку, здійснюємо пошук та оформляємо документи для отримання грантів, премій >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Contacts
Digital-Sci-Institute

Research Institute for Digitalization in Science

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

ndidn.org.ua@gmail.com


Telegram:

+38 068 3474 922

Підтримати
організацію