Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі «Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки» громадської організації «Міжнародна наукова гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову українського наукового середовища.

Ми співпрацюємо з міжнародною науковою спільнотою, окрім РФ та Білорусії.

Нормативні документи з питань

організації роботи НДІ

Regulatory documents on functioning of Research Institute

Положення про «Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки»
громадської організації «Міжнародна наукова гільдія» розроблено відповідно до Конституції України, актам Президента України, постановам Верховної Ради України, нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України, Законів України >>>

Організація освітньо-наукового процесу

Organization of educational and scientific process

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії >>>
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб >>>
Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.
Цей Закон визначає загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації.
від 23 лютого 2022 р. №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки»
від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”»
від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»
від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»
Contacts
Digital-Sci-Institute

Research Institute for Digitalization in Science

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

ndidn.org.ua@gmail.com


Telegram:

+38 068 3474 922