Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі «Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки» громадської організації «Міжнародна наукова гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову українського наукового середовища.

Ми співпрацюємо з міжнародною науковою спільнотою, окрім РФ та Білорусії.

Науково-організаційний департамент є структурним підрозділом

"Науково-дослідного інституту з діджиталізації науки".

У своїй діяльності департамент керується Конституцією України,

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами і дорученнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, Положенням Інституту, наказами директора Інституту

Директор департаменту

Director of Department

 • Олена Тімашева (Ярмолюк)
  Кандидатка наук з фізичного виховання і спорту. Доцентка. Провідна наукова співробітниця "НДІ з діджиталізації науки"

  Olena Timasheva (Yarmoliuk)
  Candidate of Science of Physical Education and Sport. Docent. Leading Researcher “Research Institute for Digitalization in Science”

Основні завдання департаменту

Main tasks of the department

Налагодження міжнародного наукового, науково-технічного, освітнього та інформаційного співробітництва, трансферу діджитал-технологій в рамках науково-технічної і виробничої кооперації, проведення заходів з актуальних питань діджиталізації та поширення інноваційних технологій.

Структура департаменту

Department structure

 • Міжнародний відділ

  • міжнародне наукове, науково-технічне, освітнє та інформаційне співробітництво з інститутами-партнерами, фірмами, фондами
  • здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва з представниками різних галузей для формування інноваційного підприємницького середовища
 • Відділ наукового забезпечення

  • створення умов для дослідницької та інноваційної діяльності наукових шкіл та напрямків відповідно до Стратегії розвитку Інституту
  • забезпечення функціонування та розвитку наукових фахових виданнів Інституту, включення їх до міжнародних наукометричних баз даних, репозиторіїв, бібліотек, каталогів тощо
 • Відділ з організації наукових заходів

  • організація та проведення наукових заходів, а саме: регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок, громадських слухань та інших заходів з актуальних питань діджиталізації та поширення інноваційних технологій

Основні напрямки роботи

Main directions of activity

 • інформаційне забезпечення Науково-інформаційного департаменту для проведення науково-практичних заходів Інституту (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, тощо);

Проєкти департаменту

Department projects

Оформлення діджитал-візитівок, наукового профілю: ORCID, Sco >>>
Монографії з дисертацій, колективні та одноосібні монографії >>>
Цикл міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій >>>
Онлайн-вебінари, презентації, курси та тренінги >>>

Інші департаменти НДІ

Other departments of the Research Institute

Департамент методології діджиталізації
Формуємо траєкторію цифрової трансформації освіти та науки, монетизуємо результати наукових досліджень та інноваційних проєктів з діджиталізації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент з підвищення кваліфікації
Підвищуємо кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів, формуємо інформаційно-цифрову компетентність, залучаємо до міжнародних і вітчизняних програм наукового стажування >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-видавничий департамент
Готуємо до видання інтерактивні та адаптивні навчальні посібники, підручники, наукові видання, освітні матеріали для впровадження в систему гібридного та дистанційного навчання >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-інформаційний департамент
Поширюємо актуальну інформацію з питань діджиталізації, висвітлюємо сучасні цифрові технології та наукові здобутки в засобах масової інформації та соцмережах, координуємо онлайн заходи >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Патентно-ліцензійний департамент
Надаємо підтримку та супровід при оформленні об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-експертний департамент
Проводимо наукові та науково-технічні експертизи, надаємо аналітичну та експертну оцінку, здійснюємо пошук та оформляємо документи для отримання грантів, премій >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Contacts
Digital-Sci-Institute

Research Institute for Digitalization in Science

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

ndidn.org.ua@gmail.com


Telegram:

+38 068 3474 922

Підтримати
організацію