Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі «Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки» громадської організації «Міжнародна наукова гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову українського наукового середовища.

Ми співпрацюємо з міжнародною науковою спільнотою, окрім РФ та Білорусії.

Науково-видавничий департамент є науковим структурним підрозділом

"Науково-дослідного інституту з діджиталізації науки".

У своїй діяльності департамент керується Конституцією України,

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами і дорученнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, Положенням Інституту, наказами директора Інституту

Директор департаменту

Department Director

 • Ольга Іващенко
  Кандидатка істоичних наук. Доцентка. Провідна наукова співробітниця "НДІ з діджиталізації науки"

  Olga Ivashchenko
  Candidate of Historical Sciences. Docent. Leading Researcher “Research Institute for Digitalization in Science”

Основні завдання департаменту

Main tasks of the department

Готуємо до видання інтерактивні та адаптивні навчальні посібники, підручники, наукові видання, освітні матеріали для впровадження в систему гібридного та дистанційного навчання.

Проєкти департаменту

Department projects

Оформлення діджитал-візитівок, наукового профілю: ORCID, Sco >>>
Монографії з дисертацій, колективні та одноосібні монографії >>>
Верстка, друк, реєстрація підручників, посібників, наукових звітів >>>
Фахові журнали та
електронні видання конференцій >>>

Основні напрямки роботи

Main directions of activity

 • підготовка та видання інтерактивних та адаптивних навчальних посібників, підручників, наукових фахових видань, збірників наукових праць, освітніх матеріалів для впровадження в систему гібридного та дистанційного навчання;
 • підготовка до друку програм і матеріалів конференцій;
 • розробка та видання рекламних матеріалів.
 • надання професійних послуг;
 • створення банку даних перспективних напрямків досліджень сучасної діджиталізації в науці.
 • забезпечення підготовки до видання статей, монографій з проблем діджиталізації в науці, підручників та навчальних посібників у розрізі сучасних наукових досягнень.
 • видання фахових збірників наукових праць за напрямами наукової діяльності Інституту.

Інші департаменти НДІ

Other departments of the Research Institute

Науково-організаційний департамент
Налагоджуємо міжнародне наукове, науково-технічне, освітнє та інформаційне співробітництво, трансфер діджитал-технологій в рамках науково-технічної і виробничої кооперації, проводимо >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент методології діджиталізації
Формуємо траєкторію цифрової трансформації освіти та науки, монетизуємо результати наукових досліджень та інноваційних проєктів з діджиталізації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент з підвищення кваліфікації
Підвищуємо кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів, формуємо інформаційно-цифрову компетентність, залучаємо до міжнародних і вітчизняних програм наукового стажування >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-інформаційний департамент
Поширюємо актуальну інформацію з питань діджиталізації, висвітлюємо сучасні цифрові технології та наукові здобутки в засобах масової інформації та соцмережах, координуємо онлайн заходи >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Патентно-ліцензійний департамент
Надаємо підтримку та супровід при оформленні об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-експертний департамент
Проводимо наукові та науково-технічні експертизи, надаємо аналітичну та експертну оцінку, здійснюємо пошук та оформляємо документи для отримання грантів, премій >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Contacts
Digital-Sci-Institute

Research Institute for Digitalization in Science

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

ndidn.org.ua@gmail.com


Telegram:

+38 068 3474 922

Підтримати
організацію