Науково-дослідний інститут

з діджиталізації науки

Науково-дослідний інститут

з діджиталізації науки

Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі «Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки» громадської організації «Міжнародна наукова гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову українського наукового середовища.

Ми співпрацюємо з міжнародною науковою спільнотою, окрім РФ та Білорусії.

Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки створено для сприяння проведенню теоретичних і прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів діджиталізації освіти і науки, одержання і використання нових наукових знань для впровадження суспільно-корисних наукових результатів, впровадження конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних розробок, забезпечення інноваційної наукової діяльності та створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та головних напрямків діяльності Інституту

Місія

формування інноваційного наукового простору, який створює умови для розбудови інформаційно-цифрової компетентності наукових і науково- педагогічних працівників для підвищення якості освіти та науки в суспільстві

Цінності

на яких ґрунтується діяльність Інституту: універсалізм, відкритий доступ, вирішення суспільних викликів, безкорисність, якість,
захист авторських прав, академічна етика та доброчесність, цифрова компетентність

Contacts


http://ndidn.org.ua

ndidn.org.ua@gmail.com

+38 068 347 4922

t.me: @Sci_Institute


*

UA

"Науково-дослідний інститут з діджиталізації науки"

*

"НДІ з діджиталізації науки"

*

GB

"Research Institute for

Digitalization in Science"

*

"Digital-Sci-Institute"

*

Департаменти НДІ

Науково-організаційний департамент
Налагоджуємо міжнародне наукове, науково-технічне, освітнє та інформаційне співробітництво, трансфер діджитал-технологій в рамках науково-технічної і виробничої кооперації, проводимо >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент методології діджиталізації
Формуємо траєкторію цифрової трансформації освіти та науки, монетизуємо результати наукових досліджень та інноваційних проєктів з діджиталізації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент з підвищення кваліфікації
Підвищуємо кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів, формуємо інформаційно-цифрову компетентність, залучаємо до міжнародних і вітчизняних програм наукового стажування >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-видавничий департамент
Готуємо до видання інтерактивні та адаптивні навчальні посібники, підручники, наукові видання, освітні матеріали для впровадження в систему гібридного та дистанційного навчання >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-інформаційний департамент
Поширюємо актуальну інформацію з питань діджиталізації, висвітлюємо сучасні цифрові технології та наукові здобутки в засобах масової інформації та соцмережах, координуємо онлайн заходи >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Патентно-ліцензійний департамент
Надаємо підтримку та супровід при оформленні об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-експертний департамент
Проводимо наукові та науково-технічні експертизи, надаємо аналітичну та експертну оцінку, здійснюємо пошук та оформляємо документи для отримання грантів, премій >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ

Проєкти НДІ

Оформлення діджитал-візитівок, наукового профілю: ORCID, Sco >>>
Монографії з дисертацій, колективні та одноосібні монографії >>>
Міждисциплінарні та міжнародні наукові конференції >>>
Онлайн-вебінари, воркшопи, презентації, курси та тренінги >>>
Верстка, друк, реєстрація підручників, посібників, наукових звітів >>>
Patent & Licensing
Оформлення патентів, винаходів, корисних моделей >>>
Консалтингова
наукова
агенція >>>
Фахові журнали та
електронні видання конференцій >>>

Співпраця

Contacts
Digital-Sci-Institute

Research Institute for Digitalization in Science

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

ndidn.org.ua@gmail.com


Telegram:

+38 068 3474 922

Підтримати
організацію