Науково-організаційний
департамент


Scientific and organizational
department

Науково-організаційний департамент є науковим структурним підрозділом

"Науково-дослідного інституту з діджиталізації науки".

У своїй діяльності департамент керується Конституцією України,

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами і дорученнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, Положенням Інституту, наказами директора Інституту

Директор департаменту

Department Director

  • Олена Тімашева-Ярмолюк
    Кандидатка наук з фізичного виховання і спорту. Доцентка. Провідна наукова співробітниця "НДІ з діджиталізації науки"

    Olena Timasheva-Yarmoliuk
    Candidate of Science of Physical Education and Sport. Docent. Leading Researcher “Research Institute for Digitalization in Science”

Основні завдання департаменту

Main tasks of the department

Проводимо наукові та науково-технічні експертизи, надаємо аналітичну та експертну оцінку, здійснюємо пошук та оформляємо документи для отримання грантів, премій >>>

Проєкти департаменту

Department projects

Цикл міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій >>>
Фахові журнали та
онлайн видання конференцій >>>
Електронні мультидисциплінарні
серії монографій >>>
Освітні
онлайн-вебінари,
курси та тренінги >>>

Основні напрямки роботи

Main areas of work

  • інформаційне забезпечення Науково-інформаційного департаменту для проведення науково-практичних заходів Інституту (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, тощо);

Інші департаменти НДІ

Other departments of the research institute

Науково-організаційний департамент
Налагоджуємо міжнародне наукове, науково-технічне, освітнє та інформаційне співробітництво, трансфер діджитал-технологій в рамках науково-технічної і виробничої кооперації, проводимо заходи з актуальних питань діджиталізації та поширення інноваційних технологій >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент методології діджиталізації
Формуємо траєкторію цифрової трансформації освіти та науки, монетизуємо результати наукових досліджень та інноваційних проєктів з діджиталізації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Департамент з підвищення кваліфікації
Підвищуємо кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів, формуємо інформаційно-цифрову компетентність, залучаємо до міжнародних і вітчизняних програм наукового стажування >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-видавничий департамент
Готуємо до видання інтерактивні та адаптивні навчальні посібники, підручники, наукові видання, освітні матеріали для впровадження в систему гібридного та дистанційного навчання >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Науково-інформаційний департамент
надаємо підтримку та супровід при оформленні об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Патентно-ліцензійний департамент
Організаційне та методичне керівництво винахідницькою і патентно-ліцензійною роботою, захист пріоритету результатів наукових досліджень, оформлення заявок на потенційні винаходи (відкриття) >>>
ДЕТАЛЬНІШЕ
Contacts
Digital-Sci-Institute

Research Institute for Digitalization in Science

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

ndidn.org.ua@gmail.com


Telegram:

+38 068 3474 922

Підтримати
організацію